EZT ÍGY HOGY?

Nolblog Saját blogom Segítség Főoldal

blogolok videót képet hangot

Itt a vége, néhány év posztolás után bezárom a blogot, nincs több bulldog-módra megtudott információ, rajtakapott kormányzati apparátus, bosszúsan vagyonnyilatkozatot javító miniszterelnök, óvodás választ adó kormányfői sajtófőnök, nincs több felháborító és önfelmentő lelepleződés.

Utoljára, ezúttal magamnak tehetem fel a kérdést: most ezt így hogy?

A válasz egyszerű: az élet másfelé sodor, a médiamunkás új területre lép, ahol már más szabályok kötik. Ennyi volt. Köszönöm a kommentárokat, a megosztásokat, a gyűlöletet és a támogatást. Egyszer, valahol, valamikor talán folytatom. Addig is remélem lesz, aki mindig megkérdezi: ezt mégis így hogy...?

Viszlát.

Hát így...

Szalay Tamás Lajos

1
2 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Még maga Orbán Viktor is felháborodott azon tavaly év végén, hogy bizonyos állami cégvezetők súlyos prémiumokat és jutalmakat vettek fel, holott a fideszes miniszterelnök egyik legfontosabb üzenete az volt a kormányváltást követően, hogy ezeket a fajta jutalmazásokat visszanyesik a Nemzeti Együttműködés Rendszerében. A többmilliós jutalmakkal kapcsolatban a kormány felkérte a fejlesztési miniszter Németh Lászlónét, hogy a kifizetett prémiumok kétmillió forint feletti részét legyen kedves visszakérni az érintettektől. Most kiderült: a többség ezt megtette, volt azonban, aki részletfizetést kért és volt, aki figyelmen kívül hagyta a kormányzati kérést. Hogy ki volt az, nem árulják el. Elnézést, de ezt így hogy?

Elolvasom »

0
1 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Alig néhány hét és újra használatba vehetik a megújult Kossuth teret, legalábbis az Országgyűlés Hivatala legutóbbi kérdésemre a 2014. március 14.-i időpontot jelölte meg ezzel kapcsolatban. A több mint egy éve zajló átalakítás miatt a – plenáris ülésektől erre a ciklusra épp a minap elbúcsúzó - parlamenti képviselők kénytelenek voltak az elmúlt egy évben máshol parkolni a Kossuth téri aszfalt helyett. Természetesen senki nem várta el a törvényhozóktól, hogy rendszeresen parkolóhelyeket vadásszanak a környéken és aprópénz-bedobálással, vagy újra és újra megújítandó sms-parkolással kelljen foglalkozniuk. Eddig közel hatvanmillió forintba került, hogy a honatyák és honanyák a közeli mélygarázsban parkolhattak a felfordulás miatt. Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Súlyos hibákat vétettek a Gripen-jelentés kezelésében
Szalay Tamás Lajos
A Népszabadság kezdeményezésére hosszú hónapokon át vizsgálta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a 2007-ben készült, úgynevezett Gripen-jelentés minősítésének és kezelésének körülményeit, amely során a NAIH megállapította, hogy az irat titkosítása, majd a későbbi felülvizsgálata sem felelt meg az előírásoknak. Ezért a Péterfalvi Attila vezette hatóság felszólította a honvédelmi tárca illetékeseit, hogy igény esetén tegyék lehetővé az iratban szereplő közérdekű adatok megismerését. A Honvédelmi Minisztérium egyelőre még gondolkodik azon, hogy pontosan miként is értékelje a NAIH-vizsgálat eredményét és ajánlását; az adatközlést ezért egyelőre megtagadta. A Népszabadság szükség esetén kész bírósági eljárást indítani a jelentés megismerhetőségéért.
Az úgynevezett Vadai-jelentés körüli jogi vita közel egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor is lapunk szerette volna áttekinteni a Gripen vadászgépek 2001-es beszerzésével foglalkozó jelentésben szereplő információkat és megtudni, hogy a dokumentum titkosítását miként és mikor lehet feloldani. A kérdés megvizsgálása nyomán a Vadai Ágnes (egykori szocialista, jelenleg DK-s politikus) nevével jegyzett dokumentumot a Fidesz-kormány apparátusa sokáig nem találta: a HM idővel azt közölte, hogy „ha el is készült az állítólagos jelentés, az minősített iratként a HM irattárában sosem létezett”. Hende Csaba honvédelmi miniszter – aki a fideszes Gripen-beszerzés idején az igazságügyi tárca politikai államtitkáraként dolgozott – korábban úgy nyilatkozott: a jelentés szabályszerű formában sem minősítve, sem „ügykezelve” nem volt, amiből állítása szerint az következik, hogy aki nyilvánosságra hozza annak tartalmát, államtitoksértést sem követ el.
A nyolcvanöt oldalas dokumentumot még Gyurcsány Ferenc akkori kormányfő utasítására Vadai Ágnes, akkori honvédelmi államtitkár és néhány elemző készítette. Az iratnak csak egy szűk részét hozták akkor nyilvánosságra, az egész csomagot az eredeti, államtitoknak minősülő lízingszerződés bizonyos részleteinek átemelése miatt negyvenöt évre titkosították. Az akkori tájékoztatás szerint a Vadai-bizottság többek között azt állapította meg, hogy közbeszerzési eljárás nélkül folytatták le a Gripen vadászrepülőgépek beszerzését 2001-ben; hogy a HM nem a Gripen, hanem az F–16-os típusú amerikai repülőgépek beszerzését javasolta a kormány nemzetbiztonsági kabinetjének, amely egyébként hivatalosan nem is lett volna jogosult a vonatkozó döntést meghozni. A beszerzés előtt az alapvető hadműveleti, műszaki és gazdaságossági követelményeket nem fogalmazták meg, nem készült teljes körű költségelemzés, és a szerződéskötés után sem volt tisztázott, hogy milyen forrásból kívánják finanszírozni a vadászrepülőgépek bérleti díját.
Az elveszettnek hitt jelentést néhány nap után megtalálták, az irat a HM tájékoztatása szerint szám nélkül, egy példányban készült. „A dokumentumot nem ügyviteli úton továbbították a miniszterelnök részére 2007 októberében. A jelentésnek a mai Miniszterelnökség jogelődje adott számot. Ezzel a számmal került vissza 2009-ben a dokumentum a honvédelmi tárcához, és azon belül a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal jogelődjének irattárába, ahonnan egy – a HM központi irattárában történő eredménytelen keresést követően elrendelt – tételes ellenőrzést követően végül előkerült” - fogalmazott a tárca. Kérdésünkre hozzátették, hogy a jelentés titkossá minősítése az alaki hibák ellenére tartalmilag indokolt volt, vagyis a dokumentum mégsem nyilvános, így azt a Népszabadságnak továbbra sem kívánják megmutatni. Arra a kérdésünkre, hogy ezek után Hende Csaba mi alapján állította, hogy a dokumentumot nem minősítették megfelelően és az abban szereplő adatok nem minősülnek államtitoknak, a HM akkor azt válaszolta: a miniszter csak Vadai Ágnes állítását vette alapul, miszerint az irat titkos. „Amennyiben minősített iratról van szó, annak helye a titkos iratok között kellett volna, hogy legyen. Mivel ott nem volt megtalálható, ennek értelmében feltételezhető, hogy az ügyiratkezelés során nem jártak el kellő alapossággal” - tette hozzá a szaktárca.
Az egymásnak ellentmondó és meglehetősen sajátos ügy- illetve adatkezelés kivizsgálása érdekében a Népszabadság az adatvédelmi hatóság elnökétől kért tájékoztatást. Péterfalvi Attila, a NAIH elnöke nemrég – több mint féléves vizsgálódás után – terjedelmes állásfoglalást küldött meg lapunknak; s ezzel együtt a honvédelmi tárcának is. A hatóság írásbeli felvilágosítást kért a szaktárcától a Vadai-jelentés hollétéről, készítéséről, annak minősítéséről, kezeléséről és a minősítés felülvizsgálatának részleteiről is, de másolatot kért be a teljes dokumentumról és iratmásolatot kért a HM titokvédelmi és ügyviteli szabályzatáról is. A Vadai-jelentés egyébként két részletből áll: a nyolcvanöt oldalas törzsszövegből és egy pénzügyi mellékletből; amely dokumentumokat azonban eltérő időpontokban titkosítottak. A NAIH többek között azt állapította meg, hogy a minősítő elmulasztotta az „államtitok” minősítés megjelölését az iraton, ezért a jelentés minősítése érvénytelen, minősített adat nem jött létre. Szintén megállapították, hogy a pénzügyi mellékleten szerepel ugyan a „szigorúan titkos” felirat, a minősítő neve és beosztása, illetve a minősítés megjelölése és érvényessége viszont már nem, ami a NAIH álláspontja szerint szintén azt jelenti, hogy a melléklet titkosítása is érvénytelen. A hatóság ismerteti, hogy a honvédelmi tárca jelenlegi vezetése szerint az előző ciklus irányítói elemi eljárási szabályok megszegésével kezelték a dokumentumot: csak egy példányban készítették el, nem látták el titkos ügykezelésre utaló számmal, az iratot pedig az akkori Miniszterelnökségre küldték meg. A NAIH szerint ugyanakkor – miután a Vadai-bizottság nem a HM, hanem közvetlenül az akkori miniszterelnök alá tartozott –, ezért a honvédelmi előírások nem számon kérhetőek. Péterfalviék ugyanakkor azt is leszögezik, hogy a jelentés ideiglenes elvesztése arra utal, hogy az adatkezelők nem tartották be a köziratok és a minősített adatok megőrzésére vonatkozó törvényi előírásokat. A hatóság megállapította még, hogy a jelenlegi fideszes vezetés tavaly májusban felülvizsgálta az irat minősítését és az eredetileg 45 évre (2053 végéig) szóló titkosítási határidőt 2043 májusára módosította. A NAIH leszögezi, hogy ez az időpont sem felel meg az előírásoknak, a törvény szerint ugyanis a határidő legfeljebb harminc év lehet. A hatóság ezért megállapította, hogy a jelentés és a melléklet minősítése, valamint a minősítés felülvizsgálata is érvénytelen volt. „A Hatóság tudatában van a Jelentés (és a Melléklet) érvénytelen minősítésére vonatkozó megállapítás súlyának és annak, hogy a Jelentésben rögzített, honvédelmi érdekből védendő adatok nyilvánosságra kerülése esetén Magyarország honvédelmi érdekei súlyosan sérülhetnek, azonban a hatályos törvények alapján nem tehetett más megállapítást. A Jelentés minősítésének érvénytelenségéért a minősítőt terheli a felelősség” - olvasható a NAIH állásfoglalásában. Péterfalviék a vizsgálati anyagban felszólították a HM jelenlegi vezetését – mint a minősítő jogutódját –, hogy teljesítse a jelentésben és a mellékletben található közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igényeket, és 2010. áprilisig visszamenőleg tekintse át a felülvizsgálati gyakorlatát; ha pedig szükséges, úgy soron kívül vizsgálja felül a nemzeti minősített adatok érvényességi idejét. „Ha a minősítő jogutódja a fenti felhívásokat figyelmen kívül hagyja, akkor a Hatóság közérdekű adatigén elutasítására vonatkozó bejelentés esetén az információs törvény titokfelügyeleti hatósági eljárásra vonatkozó szabályai szerint fog eljárni” - zárul a NAIH állásfoglalása.
Az ügyben, hivatkozva a hatóság megállapításaira, megkerestük a Honvédelmi Minisztériumot is, kérve a teljes Vadai-jelentés és mellékletének másolatát. A HM viszont az adatigénylésünket azzal ütötte el, hogy a hatályos törvény szerint az adatkezelőnek csak akkor kötelessége haladéktalanul megtenni a felszólításban megjelölt intézkedéseket, ha azzal egyetért. Ellenkező esetben harminc napon belül erről tájékoztatja a NAIH-t. Ujfaludi Zoltán alezredes, a HM belső adatvédelmi felelőse hangsúlyozta: a tárca még vizsgálja a hatóság állásfoglalását, addig az adatok megismerését nem áll módjukban teljesíteni. Ehhez tartozik, hogy végső elutasítás esetén a Népszabadság – a Transparency International együttműködésével – kész bírósági eljárást kezdeményezni az adatok megismerhetősége érdekében.

Hosszú hónapokon át vizsgálta a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a 2007-ben készült, úgynevezett Gripen-jelentés minősítésének és kezelésének körülményeit, amely során a NAIH megállapította, hogy az irat titkosítása, majd a későbbi felülvizsgálata sem felelt meg az előírásoknak. Ezért a Péterfalvi Attila vezette hatóság felszólította a honvédelmi tárca illetékeseit, hogy igény esetén tegyék lehetővé az iratban szereplő közérdekű adatok megismerését. A Honvédelmi Minisztérium viszont egyelőre még gondolkodik azon, hogy pontosan miként is értékelje a NAIH-vizsgálat eredményét és ajánlását; az adatközlést ezért egyelőre megtagadta. Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Kissé talán félreérthető a cím (de rossz az, aki rosszra gondol), pedig ezúttal semmi másról nincs szó, mint a nagypártok támogatói termékeiről. Míg a Fidesz internetes webshopon keresztül árulja a párthoz kapcsolódó szuvenírtárgyakat és kampányfelszereléseket, addig az MSZP hasonló termékeihez csak belső platformokon lehet hozzájutni. Körkérdésem során kiderült, hogy a fideszes szavazók imádják a párt plüssmaciját, a szocialistáknál a póló és bögre fogy a legjobban, a Bajnai Gordon vezette Együtt-PM pedig strandlabdával és pártos kávés termosszal készül a kampányra. De vajon mi a szocialisták terméklistáján a „szurkolói rúd” és milyen lehet a 'bajnaista' kampányóvszer? Egyszóval: ezt így hogy?

Elolvasom »

0
1 Jelentkezz be a szavazáshoz!

A napokban döntöttek az amerikai lehallgatási botrány kivizsgálására felállított parlamenti bizottság összetételéről. A fideszes Kocsis Máté által vezetett testületben a két további Fidesz-párti képviselő mellett egy-egy szocialista, jobbikos, kereszténydemokrata és LMP-s politikus kapott még helyet, illetve egy független parlamenti képviselő. Utóbbi helyre az ellenzéki oldalról Vadai Ágnes korábbi nemzetbiztonsági bizottsági elnök, illetve Dorosz Dávid rendészeti szakpolitikus is kapott jelölést, a fideszes házelnök Kövér László viszont jobbnak látta, ha egy volt jobbikos képviselő, Pősze Lajos ül be a bizottságba. Elnézést, de ezt így hogy?

 

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Hivatalos személyként elkövetett személyes adattal visszaélés bűntettének kísérlete miatt bűnösnek mondta ki a Fővárosi Törvényszék Keller László egykori szocialista közpénzügyi államtitkárt; a bíróság Kellert egy év próbaidőre bocsátotta - adta hírül a Magyar Hírlap. A meglehetősen szövevényes és régóta tartó eljárást azért indították, mert a volt MSZP-s államtitkár 2004-ben soron kívüli vizsgálatot kezdeményezett egyes Somogy megyei vadászatokkal kapcsolatban, hogy megtudja, fizettek-e a vadászatért a politikában, gazdasági életben közismert személyek. Ennek érdekében különböző dokumentumokat kért be az érintett vadásztársaságoktól. A Törvényszék mostani ítélete szerint Kellernek nem lett volna joga ilyen adatokat megismerni. A volt közpénzügyi államtitkár - az utolsó szó jogán - hosszasan beszélt az ítélet előtt. Alább az elhangzottak leirata. Ebből kiderül, hogy ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Azt mondják, hogy a Bajnai Gordon vezette Együtt-PM inkább úgy működik, mint egy olajozott Miniszterelnöki Hivatal, de szinte egyáltalán nem funkcionál pártként. Pedig a volt kormányfő egy pártszövetség élén vág neki a jövő évi választásoknak és egyelőre úgy látszik: nehéz dolguk lesz, ha tényleg le akarják váltani az Orbán-kormányt. Megkérdeztem tőle, hogy akkor most: ezt így hogy?  

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Több mint 230 millió forintot költött és költ az Orbán-kormány a „Magyarország jobban teljesít” elnevezésű kampányra, amelyben saját eredményeit igyekszik bemutatni a választási kampány részeként a lakosság mind szélesebb tájékoztatása érdekében. A reklámsorozatban többek között a rezsiárak csökkentésére, az alacsony inflációra, a kifizetett IMF-hitelre, vagy épp az árvízi védekezés sikerére, az „új” BKV buszokra, az új földtörvényre vagy a parlamenti képviselők számának csökkentésére hívják fel a választók figyelmét. Érdekesség, hogy a sportot – és benne különösképpen a focit – kiemelten kezelő Orbán-kormány viszont csak egyetlen sporttárgyú hirdetést helyezett el ebben a kampányban: mindössze a vizes sportok világbajnoksága megrendezési jogának elnyerésére hivatkozik benne büszkén. Sem az épülő futballstadionok, sem az átvállalt klubadósságok nem szerepelnek a „jobban teljesítő” tételek között. Talán nem mernek vele kampányolni? Talán kellemetlenül ráégett az Orbán-kabinetre az eltúlzott futballszeretet? És egyáltalán: ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Munkanélküli olvasztárból lett médiasztár néhány hónappal ezelőtt Tóth Imre, aki a baloldali éhségmenet egyik megálmodója volt. A borsodi férfi elsősorban a fokozódó munkanélküliség és kilátástalanság ellen emelte fel a hangját és próbálta felhívni a figyelmet az „egyszerű melósokra”, akikre az Orbán-kormány nem fordít elég figyelmet. Tóth Imre az éhségmenet után egy gyártelep biztonsági őreként kapott munkát, de alig pár hónap után újra munkanélküli lett. Most csalódottan Hollandiába készül és azt mondja: az ellenzék erőtlen és már csak az hiányzik, hogy „egy Donhoz méltóan kezet csókoljanak Orbán Viktornak”. Akkor most: ezt így hogy?

Elolvasom »

0
3 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Sajátos érveléssel utasította el a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. (NKTK) vezetője a legutóbbi adatkérésemet, amelyben az új Büntető-törvénykönyv (Btk.) kommentárját tartalmazó kötetek szerzői díjairól kértem felvilágosítást. Az „Új Btk. Kommentár” című könyvsorozatot nemrég mutatta be a kötetek főszerkesztője, Polt Péter legfőbb ügyész. A nyolc kötetből álló kommentárnak tizenkét szerzője volt, a kódexmagyarázat több mint ezer oldalas és háromezer példányban nyomtatták. Szentkirályi-Szász Krisztina, az NKTK vezérigazgatója azt állítja: a kiadó tevékenysége nem közfeladat, ezért a vonatkozó adatok nem a nyilvánosságra tartoznak. A Transparency International viszont nem így gondolja és kész akár perre is menni az ügyben. Akkor most:

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Az elmúlt években Szijjártó Pétert leginkább csak Orbán Viktor táskahordójaként és a Fidesz karcos szóvivőjeként ismerhettük, az elmúlt egy évben viszont külügyi és külgazdasági államtitkárként igyekszik már elősegíteni a keleti nyitást. Szijjártó az elmúlt tizenkét hónapban többet utazott, mint a külügyminiszter; legutóbb Grúziában járt és néhány óra alatt féltucatnyi miniszterrel találkozott. Elkísértem és végigforgattam az őrült rohanást, hogy meg tudjam: milyen Szijjártó Péter akció közben. Eztígyhogy?

 

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Az idei parlamenti szezonkezdet kapcsán az Országgyűlés főigazgatója az aktuális hírlevélben arról tájékoztatta a magyar Parlament munkatársait és képviselőit, hogy a belépésre jogosító igazolványokat (amely valójában egy nyakba akasztható plasztikkártya) a Házban tartózkodás teljes ideje alatt jól láthatóan viselni kell. Egyes képviselők már az első ülésnapokon megszegték ezt az előírást, néhányuk némi felháborodással vette tudomásul, hogy kötelező folyamatosan igazolnia magát. Az Országgyűlés Hivatala szerint semmilyen szankció nincs, a kérés is inkább csak ajánlás volt. Most akkor: ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Több hónapon át ki voltak zárva a Képviselői Irodaházból és a Parlament épületéből is a radikális Jobbik szakértői és adminisztratív munkatársai; a fideszes házelnök Kövér László ugyanis ezzel büntette a szélsőjobboldaliakat a földtörvény megszavazásakor szervezett parlamenti performance-akciójuk miatt. A szeptemberi parlamenti szezonkezdet első napján viszont a radikálisok munkatársai újra visszakapták jogosultságaikat, mivel Balczó Zoltán Jobbik-alelnök ígéretet tett, hogy akciójuk csak egyszeri lépés volt és nem kívánják gyakorlattá tenni a tiltakozás ezen formáját. Kövér pedig nem kételkedett a bejelentés jóhiszeműségében és megbocsátott a szélsőségeseknek. Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!
Egymilliárdba kerül a nyomozó ügyészség elköltöztetése
Az ősz első felében új székházba költözik a kiemelt ügyekkel, nem ritkán politikusok érintettségével foglalkozó Központi Nyomozó Főügyészség. A vádhatóság új központjának kialakítása közel egymilliárdba került, irodabútorokat és szőnyegeket például bruttó hetvenmillióért vásároltak. Az mindenesetre pikáns, hogy az új főügyészségi irodaépület alig pár lépésre van csak a Magyar Nemzet című napilap szerkesztőségétől, amely korábban rendszeresen publikált ügyészségi dokumentumokat, kihallgatási jegyzőkönyveket. A vádhatóság szerint ebben semmi pikáns nincs, hiszen korábban a Népszava is az új ügyészségi székház mellett készült és a Népszabadság is csak pár sarokra van.
Ezt így hogy?
„Az ügyészségi szervezet feladatainak jelentős bővülése és a létszámnövekedés több szervezeti egységnél – így főleg a kerületi ügyészségeknél – elhelyezési nehézséget okozott, amelynek megoldásán az ügyészi szervezet hosszabb ideje dolgozott” - többek között ezzel indokolta Fazekas Géza legfőbb ügyészségi szóvivő a vádhatóság egyik kiemelt szervezetének elköltöztetését. A többek között bírók, ügyészek, rendőrségi vezetők, politikusok ellen eljáró Központi Nyomozó Főügyészség néhány héten belül költözik be az egykori pénzverde átalakított épületébe a Könyves Kálmán körúton. Megkeresésemre a szóvivő közölte: az átalakítására a költségvetés az ügyészség számára 800 millió forintot biztosított, amelyet az ügyészség saját költségvetési forrásaiból mintegy 200 millió forinttal egészített ki.
A pénzverde épületét 2010. novemberében vették át vagyonkezelésbe, méghozzá térítésmentesen. Fazekas szerint a katonai ügyészség 2012-es integrációja folytán a Központi Nyomozó Főügyészség létszáma is nőtt és egymástól távoli budapesti épületekben működött, ezzel jelentősen lassítva a napi munkát. „Ezeket a szempontokat mérlegelve végül úgy döntött az ügyészség, hogy a szűkös helyen működő egyes kerületi ügyészségeket a Központi Nyomozó Főügyészség jelenlegi Zichy és Fő utcai épületébe költözteti és a KNYF szervezeti egységeit a volt pénzverde épületében helyezi el” - tájékoztatott a szóvivő. Az így felszabaduló Zichy és Fő utcai épületbe más ügyészségi szervezeti egységek költöznek.
Az épület felújítása közbeszerzési eljárás keretében történt, ennek adatai az ügyészség honlapján megtalálhatóak. Innen tudható többek között, hogy „irodabútorok, szőnyegek és további belsőépítészeti berendezésekre” több mint bruttó hetvenhatmilliót költöttek; ennek a pályázatnak az IBC Orbán Irodastúdió Kft. volt a nyertese. A felújítási munkálatokat pedig, így például az épületgépészeti munkákat, az elektromos hálózat, vagy épp a térfigyelő rendszer kiépítését, illetve a telefonközpont telepítését és útburkolat elkészítését a Mester-Építő Kft. kapta; az ügyészségi honlapon elérhető szerződés szerint körülbelül bruttó 800 millió forintért.
Arra a 444.hu portál hívta fel a figyelmet, hogy az új nyomozó főügyészségi központ szinte pár lépésre lesz csak a Magyar Nemzet című napilap, illetve a Lánchíd Rádió szerkesztőségétől, ami mindössze azért pikáns, mert korábban a lap rendszeresen közölt ügyészségi jegyzőkönyveket. Fazekas Géza szóvivő ezzel kapcsolatban azt mondta: a Központi Nyomozó Főügyészség új helye Budapest VIII. kerületében van. „Az épület közelében több médium szerkesztőségének jelenlegi vagy korábbi székhelye található, így például mind a Magyar Nemzet, mind a Népszabadság szerkesztősége. Sőt a közelmúltig a Népszava szerkesztőségét is mindössze néhány sarok választotta el a volt pénzverde épületétől.”
Hát így...
Szalay Tamás Lajos

 

Az ősz első felében új székházba költözik a kiemelt ügyekkel, nem ritkán politikusok érintettségével foglalkozó Központi Nyomozó Főügyészség. A vádhatóság új központjának kialakítása közel egymilliárdba került, irodabútorokat és szőnyegeket például bruttó hetvenhatmillióért vásároltak. Az mindenesetre pikáns, hogy az új főügyészségi irodaépület alig pár lépésre van csak a Magyar Nemzet című napilap szerkesztőségétől, amely korábban néha igen jól értesült volt bizonyos kihallgatási jegyzőkönyvek tartalmát illetően. A vádhatóság szerint ebben semmi pikáns nincs, hiszen korábban a Népszava is az új ügyészségi székház közelében készült és a Népszabadság is csak pár sarokra van.

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

 

Pszichológiai vizsgálaton választották ki Lázár János gyakornokait
Tizenhárom kiválasztott, egyetemista gyakornok segíti a Miniszterelnökség munkáját július elseje óta. A közgazdász- és bölcsészhallgatókkal külön szerződést kötött a Lázár János vezette intézmény, mert bár a fiatal segítők a közszolgálatban végzik átmeneti feladataikat, az erre a területre vonatkozó törvény értelmében ügyintézői vagy ügyviteli munkát valójában nem végezhetnek. Viszont a hat hónapos időtartamra, havi kétszázezer forintot visznek haza.
Ezt így hogy?
Idén márciusban Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár gyakornoki pályázatot hirdetett közgazdász-, és bölcsészhallgatók számára. A lehetőségre több mint kétszázan jelentkeztek, közülük mindössze tizenhármat választottak ki. A gyakornokokat első napjukon még Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta, mert – mint mondta – „nélkülözhetetlennek tartja, hogy kellő alázat mellett minden gyakornok az eddig megszerzett saját szakmai tudásával segítse a szervezet egészének munkáját annak tudatában, hogy a Miniszterelnökség a legfontosabb kormányzati döntések centruma”.
A pályázaton győztes tizenhárom gyakornok (négy lány és kilenc fiú) egy kivétellel – aki jelenleg utolsó éves hallgató – mind főiskolai, vagy egyetemi diplomával és legalább egy idegen nyelv tárgyalóképes tudásával rendelkezik. Közülük tizenegyen jelenleg is felsőfokú tanulmányokat folytatnak, ketten PhD-képzésben vesznek részt.
Kérdésemre a kormányszóvivői iroda azt közölte: a gyakornoki programra sikerrel jelentkezők több körös interjún kerültek kiválasztásra a Miniszterelnökség szakmai felső vezetése - így például helyettes államtitkárok, illetve a kabinetfőnök - részvételével. „A kiválasztás során elsődleges szempont volt a politikai, a közéleti és az általános intelligenciára vonatkozó kérdések sikeres megválaszolása. A jelentkezők politikai irányultsága nem volt szempont az elbírálás folyamán. A harmadik körbe jutott jelentkezők pszichológiai vizsgálaton vettek részt, ennek figyelembevétele mellett a végső döntést Lázár János hozta meg” - tájékoztatott válaszában a kabinet.
A gyakornokok munkáját szakmai mentorok felügyelik és irányítják: van, aki Lázár titkárságán, míg más a stratégiai és tájékoztatás helyettes államtitkárságon, egyesek pedig a programszervezésen, a protokoll osztályon vagy épp a Miniszterelnökség levelezési osztályán kapott feladatot. A kormányszóvivői iroda szerint a tizenhárom fiatal a napi munkavégzés mellett szakmai előadásokon vesznek részt, ezek például Magyarország alkotmányos berendezkedéséről vagy a Miniszterelnökség szerepéről szól a politikai döntéshozatalban. A gyakornokok több ízben szakmai vizsgát is tesznek, a program december 31-én ér véget. A Miniszterelnökség tervezi, hogy hasonló programot ír ki a jövőben joghallgatók és jogászok számára. Arra, hogy az említett kiválasztottak a program lejárta után el tudnak-e majd helyezkedni a központi közigazgatásban, nem kaptam egyértelmű választ.
Egy biztos, hogy tizenhárom fiatal gyakornok havi 214ezer forintot kap a program ideje alatt, amiért a Miniszterelnökség mindössze azt várja el, hogy „alázattal, a köz érdekében tevékenykedjenek a gyakorlati idő lezárultáig.”
Hát így...
Szalay Tamás Lajos

Tizenhárom kiválasztott, egyetemista gyakornok segíti a Miniszterelnökség munkáját július elseje óta. A közgazdász- és bölcsészhallgatókkal külön szerződést kötött a Lázár János vezette intézmény, mert bár a fiatal segítők a közszolgálatban végzik átmeneti feladataikat, az erre a területre vonatkozó törvény értelmében ügyintézői vagy ügyviteli munkát valójában nem végezhetnek. Viszont a hat hónapos időtartamra, havi bruttó kétszázezer forintot visznek haza.

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
2 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Gőgös Zoltán a földpályázatokon beígért állatokat kereste, és mivel nem találta kint a legelőkön, kérdést intézett Fazekas Sándorhoz. A volt szocialista szakállamtitkár szerint a vidékfejlesztési miniszter válasza igazolja a fideszes földmutyikat.
„Gőgös Zoltán nem más, mint egy tehénpaparazzi!” – mondta néhány hete egyik országgyűlési felszólalásában a vidékfejlesztési tárca parlamenti államtitkára. Budai Gyula azért aggatta e sajátos jelzőt a szocialista politikusra, mert Gőgös – aki nem mellesleg szintén agrárállamtitkár volt korábban – több megyében is maga „ellenőrizte” a földbérletpályázatokban vállalt teljesítéseket, így például a vállalt állatállomány tényleges meglétét. Gőgös több helyen is saját készítésű fotókkal igazolta, hogy a szerinte mutyival nyertes pályázók földjein nyoma sincsen azoknak a csordáknak, amelyeket a kiírás szerint tartaniuk kellene a bérlőknek. Budai ezt kommentálta „tehénpaparazziként” (ami egyébként helyesen „paparazzo”), de kifogásolta azt is, hogy a szocialista politikus „Rákosi-módszerekkel” zaklatja a tisztes vidéki vállalkozókat.
Gőgös szerint az agrárminiszter egyik legutóbbi állításával beigazolódott azon állítása, amely szerint bizonyos nyertesek nem, vagy legalábbis meglehetősen sajátos keretek között teljesítik csak a pályázatban előírtakat. A napokban konkrét földpályázatokkal kapcsolatban feltett írásbeli kérdésére válaszul ugyanis Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter egyebek mellett azt írta, hogy a Fejér megyei Kajászón történt egyik helyi ellenőrzés során megállapították: a pályázat nyertese a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, sőt valamivel több állatot is tart az előírtnál. Az írásbeli válasz ugyanakkor azt is leírja, hogy a szerződésben vállalt „72,5 nagyállat-egységet” nem a kajászói földön, hanem egy nógrád megyeri ingatlanon tartja az érintett. Ez pedig az ellenőrzés és a szaktárca szerint rendben is van.
Gőgös Zoltán szerint viszont mindez azt igazolja, hogy valóban előfordulnak olyan esetek, amikor a Fideszhez közel álló nyertesek visszaélnek a pályázati feltételekkel. „Felháborító és egyben életszerűtlen ez az eset, és nem mellékesen igazolja, hogy szükség volt azokra a személyes ellenőrzésekre, amelyeket az elmúlt fél év során végeztem. Azt látjuk ugyanis a miniszteri válaszban, hogy a tárgyat képező kajászói terület nyertese – aki egyébként a kápolnásnyéki önkormányzat pénzügyi bizottságának egyik külsős tagja és nádarató-tetőfedő vállalkozó – bár teljesítette a vállalt állattartási kötelezettséget, de az állatait a földterülettől százhatvan kilométerrel messzebb, Nógrádmegyeren tartja. Rendkívül életszerűtlen, hogy valaki, aki a pályázati feltételeknek megfelelően Kajászón vagy húsz kilométeres körzetében lakik, Nógrádmegyeren tartson állatokat. Nem hiszem, hogy bárki azért naponta ezt a több mint száz kilométeres távolságot többször is megteszi, hogy például az állattenyésztési munkákat elvégezze” – fogalmazott a szocialista politikus.
Gőgös Zoltán szerint elvárható lenne, hogy az agrárminiszter szüntesse meg az ilyen és ehhez hasonló helyzeteket, mint például azt, hogy Nagyesztergárban egy vállalkozó a közel száz kilométerre lévő Lesencetomajról „lízingeljen” szürke marhákat. „Az üzleti tervek be-, illetve be nem tartásának személyes, helyszíni vizsgálatával ki lehet szűrni legalább egy részét a mutyizóknak, az állatokat lízingelőknek. Folytatni is fogom ezt a feltárást!” – fogalmazott Gőgös Zoltán.
Mindehhez hozzátartozik, hogy a vidékfejlesztési tárca egyik korábbi közleménye szerint a helyben lakás alapfeltétele a pályázó gazdára, nem pedig az állataira vonatkozik, így az nem jelent problémát, ha valaki úgy nyert el földet, hogy az állatokat nem az elnyert földeken tartja. „A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet a jogszabályokban előírt kötelezettségének megfelelően minden ellenőrzést végrehajt, folyamatosan figyelve a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesülését” – írta a minisztérium.

Gőgös Zoltán szocialista képviselő nemrég a földpályázatok nyertesei által beígért állatokat kereste és mivel nem találta kint a legelőkön, kérdést intézett Fazekas Sándorhoz. A vidékfejlesztési miniszter válaszában többek között az szerepel, hogy az ellenőrzések során a hivatalok megállapították: az illető pályázatnyertes teljesítette a vállalt állatállományt, igaz, azok egy másik megyében legelnek. Ez a regnáló kabinet szerint így rendben is van. Gőgös szerint viszont ez pont a mutyit igazolja. Szóval akkor:

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Eredménytelenül pályázott trafikkoncesszióra a Lehet Más a Politika egyik önkormányzati képviselője, állítása szerint pályamunkáját bontatlanul küldték vissza a jogok meglehetősen visszás kiosztása után. Szilvágyi László felesége viszont sikerrel járt: az LMP-s politikus neje ugyanis elnyert egy trafikot a XV. kerületben. Lehet, hogy pusztán azért, mert nem tudták: a férje a kormánypártok ellenében politizál. A zöldpárt egyébként nemrég jelentette be, hogy trafik-jogsegélyvonalat indít. Most akkor:

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
2 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Egyedül Matolcsy György volt nemzetgazdasági miniszter, jelenlegi jegybankelnök az, aki továbbra is pénzzel támogatja az államadósság-ellenes alapot. Idén kétszáz utalás érkezett az OTP-nél vezetett számlára, egyetlen kiugró (ötmilliós) adománnyal. Orbán Viktor kormányfő sem korábban, sem most nem fizet a közös alapba, de az új nemzetgazdasági tárcavezető Varga Mihály sem támogatta személyesen a kezdeményezést. Varga szerint a válság "átrendezi" az adakozási sorrendeket.

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
1 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Tucatnyi munkatársa kísérte el legutóbb Strasbourgba a magyar miniszterelnököt, amikor Orbán Viktor a Tavares-jelentéről vitázott az Európai Unióban. A kormányfőt többek között egyik főtanácsadója, Hegedűs Zsuzsa is elkísérte (a képen Orbán mögött jobbra), de nem tudni, hogy egészen pontosan milyen tanácsokkal látta el a magyar kormányt elítélő jelentés kapcsán a miniszterelnököt. Orbán sajtófőnöke ugyanis az ezt firtató kérdésre csak annyit közölt: a delegáció minden tagja hozzájárult a kormányfő EP-beli felszólalásához. Ja, a strasbourgi út egyébként kilencmillió forintba került az adófizetőknek, mert időhiány miatt Orbánék különgéppel utaztak.

Ezt így hogy?

Elolvasom »

0
0 Jelentkezz be a szavazáshoz!

Címkefelhő

@hm belfold @hm kulfold 2014 4K adakozás adatkérés áderjános adóhatóság adósság agrárium aláírás alapítvány alaptörvény alkotmány alkotmánybíróság állam államadósság államiszámvevőszék amerika andrewfeinstein anglia átláthatóság azerbajdzsán azeribaltásgyilkos ázsia bajnai balczózoltán baloldal bátortábor bayerzsolt bázis bécs behajtás belföld beruházás beszerzés bíróság bírság blog borkereskedelem borsod botkalászló botrány braunróbert brfk brüsszel budaigyula buddhizmus bugac bulvár chucknorris cikk delegáció demokratikuskoalíció deutschtamás devizahitelesek diplomácia diszkrimináció dk dohánykoncesszió dokumentum domokoslászló dopeman doroszdávid dunakeszi egyetemisták egyház együtt2014 együttműködés éhségmenet elbocsájtás elitkommandó eljárás ellenzék élménykülönítmény elszámolás ep erdély esélyegyenlőség etikaiügy eu európaiparlament evés eztígyhogy fazekasgéza fazekassándor fegyvereskiképzés fejlesztés fellegi ficsorádám fidesz fizetés fót földmutyi földoligarchák fördősattila futás gánapudzsa gaudi gőgöszoltán görögország gripen grúzia guantanamo gubcsi gulyásgergely gurmaizita gyakornok gyurcsány hadsereg haha hajléktalankérdés hallgatóihálózat havasibertalan háznagy helikopterek hende herczogedit hilleristván híradó hitel hm holokauszt honvédség időközi ifjúság igazságügy imf interjú írásbelikérdés írgázoló iskola ítélet iványi izrael járás jávorbenedek jobbik jótékonykodás juhászpéter kampány kampányarc karácsonygergely katolikus katonaság kaufervirág kdnp kecskemét kekkh kellerlászló képviselő kerényiimre kiadatás kiállítás kihallgatás kilépés kim kína kirúgás kisspéter kommandó konzultáció kónyapéter kormány kormányszóvivő korrupció kossuthtér költözés költség kövérlászló közbeszerzés közgép közigazgatás kukorellyendre kunhalmiágnes külföld lamperth lázárjános legfőbbügyészség lehetmásapolitika lemondás lendvaiildikó levél levelezés ligetimiklós lmp london luxus mádlyzsolt magyarhírlap magyarkornélia magyaroszágjobbanteljesít majtényi mantra maraton máriarádió matolcsy mátraimárta média médiatanács megemlékezés mesterházy mezőgazdaság miczkimelinda milla milliárdok millió miniszterelnök miniszterelnökség miskolc molnárcsaba morvaikrisztina mszp munka mutyi naih navracsics némethlászlóné németország nemzetbiztonság nemzetikonzultáció nenyi népszabadság nmhh nyakóistván nyergeszsolt ókovács oktatás október23 oláhlajos oláhnoémi olajfa olimpia ombudsman opera orbán orbánkormány országgyűlés osonol összeesküvés összetartozásdala pályázat párbeszédmagyarország parkolás parlament pártok pártpénztárnok pénzügyimérleg péterfalviattila pilóták plágium plakát politika poltpéter pouilly pőszelajos publicisztika puchlászló rádió rálátás rendőrség répássyróbert republikon repülőút réthelyi rezsicsökkentés románia rónapéter ronwerber rtlklub rubovszky sajtóosztály schifferandrás schmittpál semjénzsolt simor sport stadionépítés statisztika steiner strasbourg stratégia sukoró svédország szabadság szabómáté szabórebeka szakszervezetek szalai szankció szanyi szávayistván szegediegyetem szélsőjobboldal szentpéterinagyrichard szépkártya szigetváriviktor szijjártó szocialista szolgálatiközlemény szolidaritás szórólap szőcsgéza szuvenír tabajdicsaba taglétszám támogatás tankönyvkiadás tárgyalás tavares teszt tisztújítás tóthimre törvény trafikmutyi transparencyinternational tudomány túlélés tüntetés tv2 twitter újbuda újellenállás ujhelyi unió utazás utolsószójogán ügyészség vác vadaiágnes vadászgép vagyonnyilatkozat válasz választás vallás válság vargaistván vargamihály varju végrehajtás végtörlesztés velezárpád vicc videóriport vita vivianereding wikileaks yiwu zöldek zsidóság